Eğitim-Öğretim Hizmet Sınıfı Dışındaki(Sürekli İşçiler Hariç) Personelin 2017 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu