ÇANKIRI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü Ücretli Usta Öğretici Alım İlanı

İHTİYAÇ BULUNAN ALANLAR                              ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ SAYISI

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Aşçılık)                                                          1

Ahşap Teknolojisi Alanı (Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı)                               1

El Sanatları Teknolojisi Alanı (Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı)               1

 

Müracaatlar, 20.03.2019 tarihine kadar şahsen ve istenilen belgelerle birlikte Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünün, 100 Yıl Kültür Merkezi. Katta bulunan merkezine yapılacaktır.

Ücretli Usta Öğreticilerde Aranılacak Sartlar;

1-Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

2-Türk vatandaşı olmak

3-18aşını doldurmuş olmak

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6-Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

7-Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak

8-Başvuruda bulunacaklardan;  a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, (EK-1) b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,  istenir.

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır: 

a)Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b)Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c)Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

d)Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

e)Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

d)Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

e)Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

f)Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

g)Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir

 

Ücretli Usta Öğretici Başvuru Formu İçin Tıklayın

Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No.38 ÇANKIRI - 03762131536, 03762131134

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.