İlk Defa Yönetici Olarak Görevlendirileceklere İlişkin Ek-1 Yönetici Değerlendirme Puanları

T.C Kimlik No:
Doğum Yılı: