ÇANKIRI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhale İlanı

KANTİN İHALESİ YAPILACAKTIR

ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ

KANTİN İŞLETME İHALE İLANIDIR.

        

1.    İHALE EDİLECEK KANTİNİN;

 

BULUNDUĞU İL

ÇANKIRI

OKULUN ADI

Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU

600-Tam Gün

ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONEL SAYISI

95

KANTİN YERİ VE M2'si

Eğitim Binası   D Blok 70 m2

KANTİNİN DURUMU VE DEMİRBAŞI

Eğitim binasında ve yemekhane binasında olmak üzere iki ayrı yerde hizmet verecek.

 

İHALE ŞEKLİ

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/2 Maddesine göre, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/ g maddelerine göre pazarlık usulü.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALE TARİHİ VE SAATİ

17/10/2019 ? 14:00

MUHAMMEN BEDEL

800 TL(Sekiz yüz TL)

TOPLAM BEDEL

7 200 TL (9 ay  )

 

 

 

1.    İHALEYE KATILMA  ŞARTLARI :

T.C.Vatandaşı olmak,

 

a.     Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/11.maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

b.      Başka bir kantin işletiyor olmamak,

c.       İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak,

d.      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için noterden alınmış vekaletname

e.       Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler katılamaz.

f.       Sağlık yönünden sakıncalı bulunmamak,

g.      Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi/ İşyeri Açma Belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi/ İşyeri Açma Belgesi bulunmaması durumunda Kalfalık, Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri.

ı)İhale Dokümanı,ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.

 

1.    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK   BELGELER :

 

a.     İkametgâh ilmühaberi (6 aydan eski olmamak),

b.      Nüfus cüzdan sureti (6 aydan eski olmamak),

c.       Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

d.      Sağlık Raporu (6 aydan eski olmamak),

e.       05.06.1986 ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi/ İşyeri Açma Belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi/ İşyeri Açma Belgesi bulunmaması durumunda Kalfalık, Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri. (İhale belge derecelerine göre gerçekleşecektir).

f.       Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına dair belge,

g.      Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığı hakkında ilgili esnaf odasından alacakları belge,

h.      (KİK 24/1) Teklif edilecek yıllık işletme (kira) bedelinin %3'ünden az olmamak üzere (en az 254 TL Çankırı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne) isteklice geçici teminat yatırıldığına dair belge,

i.         Şartname (Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi 69- 58356560-5001 nolu hesabına 50 TL dosya bedeli yatırdığına dair banka dekontu.)

j.        Teklif mektubu(Şartname ekinde bulunan şekliyle)

k.      Yukarıda istenen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini birer fotokopisi ile birlikte ihale saatinde asıl ve fotokopileri ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 

                                                    ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ

                                                                İHALE KOMİSYONU

Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi No.38 ÇANKIRI - 03762131536, 03762131134

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.