Yönetici Sözlü Mülakat Sonucu

T.C Kimlik No:
Emekli Sicil No: